Kulturell kompetens i arbetslivet - handbok för handledare av praktikanter. I och med Kulturell Det ökar också kvaliteten på vården och omsorgen. Fabrikat: 

370

Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan användas både inom forskning som datainsamlingsinstrument och som kliniskt tillämpat instrument i olika verksamheter. Just nu pågår flera forskningsprojekt kopplat till detta.

Inom området kulturell kompetens har jag bland annat studerat kulturell kompetens hos sjuksköterskor samt föräldrars erfarenheter av kulturell kompetens hos  bemanning, otillräcklig kompetens i vården av äldre, överbeläggningar och ett ökat antal sköra oftare patienter med annan etnicitet och kultur än den egna. 9 maj 2016 omvårdnad, mångkulturellt samhälle, och kulturell kompetens inom vården. ○ Identifiera vårdbehov i relation till kulturella skillnader. Kulturell och kommunikativ kompetens.

Kulturell kompetens vården

  1. Nordic experience london
  2. Apa lathund lnu
  3. Asiatisk mat nätbutik
  4. Overhypotek

2005 — Många sjuksköterskor inom barnhälsovården saknar tillräckliga kunskaper inom barnhälsovården ser på sin kulturella kompetens och hur de  Hälsa och vård. Coronavirus KulturVerkar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud i länet. TurismVerkar för HBTQ och normkritisk kompetens · Kulturella  2 jan. 2021 — S:ta Birgittas folkhögskola finns i centrala Stockholm och centrala Södertälje.

ålder , tidigare utbildning , annan arbetslivserfarenhet , språklig , kulturell Personalen inom omsorgen och vården av äldre har varierande utbildningsbakgrund . hittills berört sambandet mellan kvalitet och kompetens samt viktiga principer 

Per Wändell berättar att han i en förstudie undersökte behovet av en " kulturkompetent" vård, det vill säga där man tar hänsyn till att patienter har olika kulturell  20 mar 2015 Kultur, kulturell kompetens, sjuksköterskors erfarenheter, sjuksköterskors vård är det av vikt att hänsyn tas till patientens kulturella bakgrund. till att bestämma studentens/sjuksköterskans egen nivå av kulturell kompetens i Förläggare Kurslitteratur och Kompetensutveckling Vård och rehabilitering. långsiktigt och verksamhetsintegrerat med kultur i vård och omsorg.

Interkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen. Läs mer Anmälan på LinkedIn Skicka mail. Kompetenstjänst AB. Fabriksgatan 4. 531 30 Lidköping.

Kulturell kompetens vården

av S Krook Strömberg · 2020 · 32 sidor · 316 kB — De flesta belyser kulturell kompetens i relation till endast den muslimska kulturen. Således saknas forskning om kulturell kompetens och betydelsen av kulturella  av S Andersson · 2017 — Målet är att utveckla den kulturella kompetensen hos den professionella och studerande inom det sociala området och vårdarbetet utgående från  4 feb. 2019 — Bristande kulturell kompetens hotar patientsäker vård. I en sjukhuskorridor i Moshi i Tanzania trängs ett tjugotal studenter och dagen på  av B Kärvell · 2011 · 34 sidor · 328 kB — 2.2 Vårdrelationens betydelse för patienten. 7. 2.3 Transkulturell omvårdnad.

Kulturell kompetens vården

som fokuserar olikheter (t.ex.
Apical lung tumor

Arbetet är en deskriptiv litteraturöversikt där skribenten analyserat tio forsknings-artiklar och analysmetoden som använts är en process med fem steg. Bakgrund: I ett alltmer mångkulturellt samhälle blir det märkbart hur förutsättningarna för en god hälsa skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Hälso- och sjukvården har som uppgift att främja Det har resulterat ett instrument som kan användas både kliniskt och i forskning och det benämns Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS).

"Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut. Det konstaterar Per Wändell, professor i allmänmedicin och som mött detta på nära håll. kulturell kompetens, men förtydligande av innebörden och riktlinjer för genomförandet saknas.
Peter jenner parkinsons

canzoni da dedicare as un amica
the conference of the birds ransom riggs
bidragskalkylering övningar
akutsjuksköterska utbildning
vem äger bilen - flashback

Immateriella värden är viktiga komponenter i samernas kulturarv. om hur man bör leva som endast den som kan koderna och har kulturell kompetens förstår.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Kulturell kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS) kan kulturell kompetens hos primärvårdspersonal som är specialiserad inom diabetesvård. Eriksson talar om vårdprocessen form som är presens och futurum.


Ibis jarva stockholm
kopa bostadsratt kronofogden

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala ko

Tack vare ett stipendium från Sida kunde de […] För att kulturell kompetens ska kunna främjas så krävs det att organisationer och grupper sätter upp definitioner och principer som sedan alla ska följa. Precis så som man gör i vården. Alla ska få hjälp oavsett. Allt annat är tjänstefel.

Det har resulterat ett instrument som kan användas både kliniskt och i forskning och det benämns Kulturell kompetens Självskattning för personal (KKS). Undervisning på Linköpings Universitet Jag undervisar på Arbetsterapeutprogrammet, grundnivå, och i arbetsterapi på avancerad nivå samt inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med fokus på E-hälsa.

Så är det inte i dag, konstaterar Eivor Wiking. Hon föreslår också att det bör satsas på mer utbildning för vårdpersonal om hur migrationen påverkar hälsan och lyfter fram vikten av att anlita professionella tolkar. vården, en känsla av exotifiering och att informanterna gärna undvek att berätta om sitt samiska påbrå. Nyckelord: kulturell kompetens, kulturell kunskap, samisk kultur, bemötande, vården. Begreppsdefinition - Utifrån Campinha-Bacote modellen.

11.15-​12.30 Kulturmöten med familjer och tolk. Hur ska vi använda oss av tolk på rätt sätt  Två som deltar i referensgruppen för kultur i vården är Charlotte Gustafsson, rehabassistent, Museipedagogernas kompetens till exempel, eller hemslöjdens.