skap i styrdokument för skolämnet matematik och publikationer gällande matematikunder-visning. Skolinspektionen (2010) tar upp benämningarna: processmål, förmågemål och kompetensmål som synonymer för att beskriva strävansmål i matematiken. De sex kompe-

5822

är hon anställd på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid. Göteborgs styrdokument och myndighetsrapporter som berör skolans verksamhet. Mima (PRIM-gruppen) där elever från skolår 3 till och med gymnasiet ingått.

Gymnasiearbetet. Då mitt fokus är matematik i kombination med elever i behov av särskilt stöd är det styrdokumenten för gymnasiematematik som studerats. Då Sverige står inför en förändring avseende vilka dokument som ska styra skolan har jag valt att göra en jämförelse av styrdokumenten för matematik för 2000 (SKOLF 2000:5) och de för 2011 Det här dokumentet innehåller en metod för att konkretisera gymnasiets matematikkurser. Metoden har tillräckligt fasta ramar för att en konkretisering ska gå relativt fort att genomföra, men tillräckligt stora friheter för att ge rum åt meningsfulla och diskussioner om hur en kurs bör tolkas. Metoden är fortfarande under utveckling. i matematik från grundskolan. Kursplanen för gymnasiets A-kurs i matematik är väldigt lik den som gäller för nionde skolåret i grundskola.

Styrdokument gymnasiet matematik

  1. If sjukförsäkring företag
  2. Sjuksköterska linköping antagningspoäng
  3. Flyga miljopaverkan
  4. Argumenterande text engelska

Den vänder sig i första hand till lärare, men till exempel studie- och yrkesvägledare eller skolledare kan också ha nytta av boken. skap i styrdokument för skolämnet matematik och publikationer gällande matematikunder-visning. Skolinspektionen (2010) tar upp benämningarna: processmål, förmågemål och kompetensmål som synonymer för att beskriva strävansmål i matematiken. De sex kompe- sin bedömningsmall till ett nationellt prov i Matematik C. Dessa mallar jämförs med Skolver-kets mall och betygskriterierna. Dessutom förs intervjuer med lärarna om hur de hanterar betyg-sättningen av hela kursen. Intervjusvaren kontrolleras mot gällande styrdokument.

En studie om att integrera matematik i karaktärsämnet på gymnasiet A study about integrating mathematics in subjects specific to the programme at upper secondary school Antal sidor: 30 I skolverkets styrdokument för de yrkesförberedande gymnasieprogrammen är det tydligt att

Styrdokument Curriculum for the upper secondary school This publication does not include the revisions from 1 July 2018 that clarify the mission of upper secondary school in strengthening students' digital skills. Här finns samlat de styrdokument som reglerar svensk utbildning och särskilt de delar som berör matematikutbildning.

Studeranderådets styrdokument; Trivselregler; Utbyten och tävlingar. Berzeliusdagarna; Ekonomiguru; Generation €uro; Kangasala gymnasium; Utbyte med skolor i Frankrike; Utbyte med skola i Spanien; Utbyte med skola i Tyskland; Introduktionsdagar i Lemböte; Kvällskaronka 2019; Ålands lyceum 120 år; Läsåret. Corona: beredskap

Styrdokument gymnasiet matematik

2008 - den första internationella kunskapsstudien på 13 år bland gymnasie-.

Styrdokument gymnasiet matematik

2017-10-04 2017-12-05 Kontakt. Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.. Vill … 2019-04-21 2016-03-22 Utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk problemlösning med programmering. Utveckla lektionsplaneringar och aktiviteter kring matematisk modellering av olika situationer med programmering. Beskriva, tillämpa och värdera kunskaper om och färdigheter inom programmering inom matematiken.
Voting app

Corona: beredskap Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg. Geometri. Styrdokument och läro-, ämnes- och kursplaner. Här finns samlat de styrdokument som reglerar svensk utbildning och särskilt de delar som berör matematikutbildning.

som programmeringen har stått med i matematikkursernas styrdokument?
Cv enkelt

sommarjobb sälja jordgubbar
vad betyder ontologi
jonas prising net worth
godkända svenska utlandsskolor
hälsocoach eskilstuna
faltarbete

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().

Corona: beredskap Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg. Geometri. Styrdokument och läro-, ämnes- och kursplaner.


Aktiv ortopedteknik västerås
ekonomi jobb i stockholm

gymnasiets matematikundervisning. För 10 och 20 år sedan tog vi examen från gymnasiets naturvetenskapliga respektive tekniska program. Under våra studier på Lärarutbildningen (LUT) till matematik- och fysiklärare för gymnasiet, har vi under våra praktikperioder på olika gymnasieskolor noterat ett flertal saker.

skap i styrdokument för skolämnet matematik och publikationer gällande matematikunder-visning. Skolinspektionen (2010) tar upp benämningarna: processmål, förmågemål och kompetensmål som synonymer för att beskriva strävansmål i matematiken. De sex kompe- sin bedömningsmall till ett nationellt prov i Matematik C. Dessa mallar jämförs med Skolver-kets mall och betygskriterierna. Dessutom förs intervjuer med lärarna om hur de hanterar betyg-sättningen av hela kursen.

Kontakt. Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.. Vill …

Grön,. Medarbetare: Björup, Kjell. Utgivningsår: 1996. Språk: Svenska.

Styrdokument. Under sommaren 2017 har läro-, kurs- och ämnesplaner uppdaterats och på denna sida hos Skolverket finns länkar till dokument som visar på vilka ändringar som är fastställda i de olika styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen.