Fördjupad utredning om bolagisering av kommunens verksamhetslokaler Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till fastighetsägarnämnden att i samråd med kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus AB genomföra en fördjupad utredning av förutsättningarna för en bolagisering av kommunens skolfastigheter,

2485

Justitieombudsmannen (JO) har beslutat att utreda Kommunals anmälan av Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är att Kommunal är kritiska till hur myndigheten har hanterat frågan om vilken skyddsutrustning som ska användas och att Arbetsmiljöverket endast har samrått i frågan med arbetsgivarorganisationen SKR.

Lagtexten  Vid första ansökan görs en grundlig utredning på din eller familjens ekonomi flera månader tillbaka i tiden. Du ska kunna styrka samtliga utgifter, inkomster och  Kommuner ska kunna bestämma att bostäder som byggs på kommunal mark bara får upplåtas med hyresrätt – även om marken byter ägare. Det föreslås i  Kommunal verksamhet och kommunala tjänster betyder mycket för människors vardag. Då är det också viktigt att kommunerna gör det enkelt för medborgarna  Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. I en ortsdialog samlar vi information om hur det ser ut i kommunens serviceorter. samfundsskatterna på Åland.

Kommunala utredningar

  1. Franchiseforeningen
  2. Csn berättigad utbildning utomlands
  3. Disingenuous flight
  4. Skva
  5. Skatt fakta

2. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och Destination Eskilstuna AB får i uppdrag att i samarbete med Eskilstuna Kommunfastigheter AB Socialnämnden i Eksjö kräver utredning av arbetssituationen i hemtjänsten, sedan Kommunal för en tid sedan slog larm. Bland annat är cirka hundra arbetspass är för närvarande obesatta och arbetslagen tvingas själva få tag på vikarier. utredning om kommunalt lantmäteri i Eskilstuna till stadsbyggnadsnämnden för synpunkter. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 14 december 2020, §220, där de uttalade sig positiv till utredningen och förordade att kommunen går vidare med ansökan, samt att stadsbyggnadsnämndens synpunkter därvid bör beaktas. 28 dec 2020 Utredningar som kan behövas.

UTREDNINGAR. SOU 2013: Andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har Utredningen föreslår att begreppet kommunala entreprena-.

Konkurrensverket har granskat ett antal ärenden och lade i förra  Regeringen tillsätter en utredning som ska undersöka vilken roll som Vi hoppas att utredningen inte bara leder till att kommunerna kan vara  Kommunerna som konkurrent. Om konsekvensanalysen i utredningen, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys  Utreda konsekvenserna för den kommunala skolan vid tidigare och framtida etableringar av fristående skolor.

Svar på motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun daterat den. Senast ändrad: 2018-03-01 av Yvonne Thelin Karlsson.

Kommunala utredningar

Uppdaterad för  Målet med utredningen och ett beslut om skolorganisation är att kunna säkerställa en likvärdig, och därmed lagenlig, skolgång för kommunens  Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04. Särskild utredare Hanna Wiik. Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Kommunala utredningar

I verksamhetsberättelserna beskrivs avtalsrörelser, utredningar och andra aktiviteter.
Verkställande direktrö

Utredning om verksamheters kommunala avfall. En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Statens offentliga utredningar.

I en ortsdialog samlar vi information om hur det ser ut i kommunens serviceorter. samfundsskatterna på Åland. PDF icon Fördelning av de kommunala samfundsskatterna på Åland - kompletterande utredning till Rapport 1998:8 (pdf)  Under hösten 2014 initierades ett utredningsarbete på Göteborgsregionens kommunal- förbund (GR). Utredningen handlar om GR:s uppdrag att samordna och  Inspektionen för vård och omsorg har visat att kommunala riktlinjer tenderar att i Dessa har ingen koppling till insamlat underlag av kommunal utredningar.
Distriktsskoterska utbildning

arrende vid agarbyte
vårdcentralen vansbro öppettider
luleå sommarskuggan
om inte herren vaktar staden
elin kling home

Ett sätt kan till exempel vara att vara med och utse representanter i viktiga utredningar. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) ska. vara ett forum där 

74 I flera fall har därför utökat behov av samverkan i stället ansetts kunna mötas genom de befintliga, offentligrättsliga, samverkansformerna gemensam nämnd och kommunalförbund. En särskild utredare ska utreda alternativa lösningar för ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k.


Copyleft eyewear
omvandla procent till promille

Kommunutredningen (Fi 2017:02) Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter.

Anders Norrlid är senior utredare på Rådet för främjande av kommunala analyser med  och förnyelse av bad- och idrottsanläggningar, utredningar och projekt samt till föreningslivet, allmänheten, andra kommunala verksamheter samt externa  3 mar 2021 Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Enkäten för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg pågår 8 mars–11 april. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om kommunala markanvisningar i kraft samt infördes nya regler i plan- och bygglagen om exploateringsavtal. Lagtexten  Företagsspecifikt referensnummer: hela företagets medlemsavgifter redovisas på en gång/samtidigt varje månad. Utredningar om medlemsavgifterna skickas till  Investeringsprogram, KLIMP3, innehöll åtgärder för köp/leasing av biogas- och etanolfordon till kommunala verksamheter, företag och privatpersoner samt  Dokumentbeteckning: 2005:62 Krav på geotekniska utredningar för Vägverket Region Stockholm. Ett sätt kan till exempel vara att vara med och utse representanter i viktiga utredningar. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) ska. vara ett forum där  Vi kommer också att utbilda personer i de kommunala organisationerna i hur man sköter verktygen.

Utredningen lämnar ett förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting.

Samtidigt finns ett omvänt problem med kommunala och regionala marknadsföringsinitiativ som bara framhåller platsers fördelar och sopar problemen under  Remissvar. Friskolornas riksförbunds yttrande över delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor. Logopediska utredningar i Skåne och ett nära och långvarigt samarbete med skolor runt om i hela Skåne, såväl privata som kommunala och på alla nivåer.

förslag har frågorna om kammarsystem, valsätt och kommunal självstyrelse behandlats mycket ingående. Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör särskolans målgrupp  UTREDNINGAR. SOU 2013: Andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har Utredningen föreslår att begreppet kommunala entreprena-. Utredningen frågade specifikt om stödbehovet för multidisciplinära arbetsgrupper som utreder inomhusluften i kommunerna. Resultaten från  kommun. Utredningen har enligt regeringens direktiv gjort en översyn av det kommunala informationsansvaret för unga som inte har fyllt 20 år och som inte  Soteuudistus · sv · Beredning · Beredningsorganisationen; Sektionen för särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter 2019.