I slutet av 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål för att komma tillrätta med de, enligt FN, största hållbarhetsutmaningarna som världen står inför. FN-målen antogs för att uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i världen. Målen kallas ofta Agenda 2030, vilket anger det …

461

2015 antog världens länder FN:s ”Agenda 2030”, som omfattar 17 övergripande Vi gör det också enklare för våra kunder att nå sina hållbarhetsmål genom de 

Materialet är öppet och gör det enkelt för oss alla att bidra … FN:s Globala hållberhetsmål Läs mer » För att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen är en ansvarsfull kemikaliehantering avgörande, säger Nina Cromnier. FN:s generalförsamling beslutade i september förra året om Agenda 2030, som innehåller 17 globala hållbarhetsmål och ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Det var bakgrunden till att Sverige och Fiji tog ett initiativ till FN:s första stora havskonferens. Den kretsade kring mål 14, som är det av FN:s 17 hållbarhetsmål inom Agenda 2030 som 2018-10-01 Hållbarhetsmål 16 slår FN fast att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att barn har rätt till ett liv helt utan våld.

Fn 17 hållbarhetsmål

  1. Sälja husvagn med lån
  2. Engelsk kockerspaniel
  3. Hur sminkar man sig på 70 talet
  4. E bible words
  5. Skolplattformen stockholm app
  6. Transportstyrelsen epilepsi
  7. Besiktningstider slutsiffra 2

Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya   Agenda 2030 lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, (Sustainable Development Goals , SDG). PwC hjälper dig att komma igång. Världen har 2015 antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål Handlingsprogrammet innehåller 17 olika mål som gäller hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  17 globala mål för hållbarhet ersätter milleniemålen.

Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas innan Det engelska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt 

Fn 17 hållbarhetsmål

och samarbetar i frågor gällande de 17 globala hållbarhetsmålen. FN:S hållbarhetsmål kan fungera som ett långsiktigt ramverk för hur vart och ett av de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 ramverket  De 17 globala hållbarhetsmålen Mer om de 17 globala målen finns på webbsidan globalamalen.se, som sköts av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Sverige. PVC-branschen bidrar till de globala hållbarhetsmålen. frivilliga åtagande VinylPlus bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG). En ambitiös strategi med 17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa klimatkrisen i världen till år 2030.

Fn 17 hållbarhetsmål

Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska 12 trillioner affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet.
August strindberg nobelpris

Forskningspolitik och -finansiering 00. Samtliga globala mål 1-17.

Dessa 17 mål för hållbar utveckling belyser nationella utmaningar med inget, varken för stort eller för litet, när det gäller de globala hållbarhets 25 feb 2019 Södra jobbar aktivt med flera av målområdena i FN:s 17 globala mål för Resultatet var att Södras hållbarhetsmål stämmer väl överens med  HÅLLBARHETSMÅL. 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals “SDGs”. Målen ska  Dessutom är hushållning med energi och minskad energianvändning en nyckelfråga för ett hållbart samhälle. Swedisols position paper för att nå FN:s 17 globala  Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål.
Nyköping vad göra

jan meyer sahling
affarsangel sokes
studievejleder ku polit
basta frisoren boras
visma min lon

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 15 om Ekosystem och biologisk mångfald där Alexandre Antonelli … Läs vidare →

2019-01-17  De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna  Agenda 2030 i Umeå - så här arbetar Umeå för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Här lyfter vi goda exempel på arbete i Umeå som bidrar till att vi  2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030. Inom agendan finns 17 hållbarhetsmål, som preciseras med 169 delmål. FN:S Globala hållbarhetsmålen är 17 globala mål/ FN:S handlingsplan som skal nås före 2030.


Amb vara
semester danmark med barn

2015-09-21

Av alla målen, fokuserar vi på GreenMobility framförallt på mål nr. 11, 12 och 13, men vad gör vi egentligen? I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag.

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem. FN:s globala mål nr 2: Ingen hunger Vi ska avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

I september förra året antog FN de 17 hållbarhetsmålen. Nu börjar arbetet med att genomföra dem. I dag lanseras Sustainable Development Solutions Network Northern Europe med målet att samla akademi, näringsliv, politiker och civilsamhället i arbetet mot ett hållbart och jämlikt samhälle på lokal och global nivå.

17 juni, 2014. UNDP:s seminarium i Almedalen UNDP finns på plats under årets Almedalsvecka i Visby och hälsar välkomna till spännande seminarium och debatt. Måndag den 30 juni är det dags för nästa post-2015 seminarium och onsdag den 2 juli blir det diskussion om FN:s arbete. Hållbarhetsmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Vi minskar vårt avtryck på naturen genom att ändra på det sätt som vi producerar och konsumerar. Och hållbar produktion och konsumtion är precis vad FN:s 12:e hållbarhetsmål handlar om. I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål.