Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

2318

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020.

Mjukvarubolaget Appspotr meddelar att innehavare av 68,59 miljoner teckningsoptioner TO1 utnyttjade sina teckningsoptioner för att teckna aktier till lösenpriset 80 öre per aktie. Det motsvarar en utnyttjandegrad på 99 procent av teckningsoptionerna. Appspotr tillförs 55 miljoner kronor före emissionskostnader. En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i emissionen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Appspotr to1 villkor

  1. Skapa hyperlänk i outlook
  2. Jacob eriksson linkedin

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. Teckningsoptioner av serie TO1 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Första dag för handel är den 13 november 2020. Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1 Totalt emitteras 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1, varav 2 225 000 i den Riktade Emissionen och 2 796 513 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

Villkoren är så att en befintlig aktieägare  Villkor för teckningsoptioner av serie TO1 Disclaimer Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA , Australien , Kanada , Hongkong , Japan , Nya Zeeland , Singapore eller Sydafrika . Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår fram till och med den 17 februari 2021. Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie.

Appspotr to1 villkor

Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. ”aktiebolagslagen” Aktiebolagslagen (2005:551); ”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där respektive innehavares 2018-06-20 2020-06-12 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com. Antal aktier och aktiekapital. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Appspotr med 68 585 278 aktier, från 122 897 966 till 191 45 244 aktier. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. AppSpotr AB: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie Publicerad: 2021-01-27 (Cision) Tisdag 26 januari AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1; 2021-02-17 10:00 · MFN Stockpicker: AppSpotr etablerar tredje försäljningskanal; 2021-02-16 12:01 · Cision AppSpotr AB: Marknadsuppdatering; 2021-02-15 08:40 · Cision AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 Villkor. Pris.

Appspotr to1 villkor

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 2020-11-04 Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie. Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 15 februari 2021. Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB. Fullständiga villkor för sajten hittar du här. AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Teckningsoption TO1. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70% av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie från och med 14 januari 2021 till och med 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK per aktie.
Brände australien premierminister

Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.
Utmattningssyndrom ater i arbete

hemtjänsten lindesberg
5 procentare
molmassa kväve
sodertalje kyrkogardsforvaltning
kindstugatan 1
csn studiebidrag frånvaro
nytt korkort trafikverket

Avtalen avseende Appspotrs personaloptionsprogram som riktas mot Patric Bottne och 2023 teckna maximalt 3 872 340 aktier var förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Appspotrs teckningskurs för TO1 blir 80 öre per aktie.

Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare. Teckning och tilldelning Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Trans.datum Listdatum Namn Trans.typ Ökning Minskning Instrument; 2021-02-17: 2021-02-18: CARSTEN SPARR: Okänd: 1 250 000: Appspotr AB: 2021-02-17: 2021-02-17: Göran Wolff AppSpotr i korthet 3 AktieTorget 5 Fem skäl att investera i AppSpotr 6 Undantag från prospektskyldighet 7 Styrelsens försäkran 7 Villkor och anvisningar 9 Välkommen som aktieägare i AppSpotr 12 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov 13 AppSpotr AB (publ) 14 Bolagets verksamhet 15 Bolagets historik 27 Styrelse och VD 28 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I SCIBASE HOLDING AB (PUBL) I enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 löper giltighetsperioden för detta prospekt till och med den och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.


9 mars engelska
helene ullared blogg

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

En unit består av tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i emissionen är 8,70 SEK per unit, motsvarande 2,90 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie.

Teckning och tilldelning Emissionen tecknades till cirka 35,7 MSEK Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I BRAINCOOL AB (PUBL) SERIE TO1 2017/2020 TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTS IN BRAINCOOL AB (PUBL) SERIES TO1 2017/2020 § 1 Definitioner / Definitions I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. In these terms and conditions, 28 villkor fÖr vÄrdepapperen 30 villkor fÖr erbjudandet 33 fÖretagsstyrning 37 finansiell information och nyckeltal 42 legala frÅgor och ÄgarfÖrhÅllanden 44 tillgÄngliga dokument. 4 handlingar som infÖrlivas genom hÄnvisning 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2020 TO 1 B 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie avser B-aktie i Bolaget; Bankdag avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och på vilken svenska banker är öppna för allmänheten; Trans.datum Listdatum Namn Trans.typ Ökning Minskning Instrument; 2021-02-17: 2021-02-18: CARSTEN SPARR: Okänd: 1 250 000: Appspotr AB: 2021-02-17: 2021-02-17: Göran Wolff AktieinvestEn av Sveriges äldsta nätmäklare Under artistnamnet Aktieinvest bjuder vi in intressanta personer att blogga om spännande ämnen, exempelvis vad som händer på börsen eller om nyheter hos oss på Aktieinvest. Fler inlägg av Aktieinvest » VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 1 2020/2021 I ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: ”Aktie” eller ”Aktier” betyder aktie eller aktier i Bolaget.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Appspotr har kämpat i många år med sin produkt och den nya versionen Appspotr 3 av plattformen har äntligen lanserats under 2020, där värvningskampanjen i november och december visar på ett minst sagt stort intresse. Webbplatsens villkor. Disclaimer.