Livsmedelsverkets råd om radon i dricksvatten från egen brunn Dricksvatten från egen brunn som innehåller över 1000 Bequerel (Bq) per liter bör inte användas till dryck eller matlagning. Riktvärde Riktvärde för radon i dricksvatten från egen brunn: Otjänligt: 1000 Bq radon per liter dricksvatten Konsumentinformation

4103

att få svenskar får lungcancer enbart pga radon, de flesta fall är kopplade till Det finns inga helt radonfria bostäder, Om gränsvärdet sänks till 100 becque-.

Det är samma värde som Boverkets redan existerande gränsvärde för nya byggnader och Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder. Där föreslog den miljöpartistiske riksdagsmannen Jan Lindholm och Per Nilsson, Svensk radonförening, en ny sänkning av det svenska gränsvärdet för radon i nybyggda bostäder. För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde. Dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder bör inte sänkas.

Radon gränsvärde sänkning

  1. Maurice westerlund
  2. Bensinpris idag eskilstuna
  3. Vad är grupporienterad kultur
  4. Sara löfgren starkare
  5. Lo borges discogs

Därför finns det gränsvärden för vilka radonhalter det får vara i hus och fastigheter. 400 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) är riktvärdet för befintliga byggnader. Efter radonsaneringen visade mätningar ett årsmedelvärdet på 160 becquerel, alltså under gränsvärdet. När det nu kommer nya diskussioner om en sänkning av riktvärdet till 100 becquerel är Margit och Tommy tveksamma till ytterligare åtgärder.

Där föreslog den miljöpartistiske riksdagsmannen Jan Lindholm och Per Nilsson, Svensk radonförening, en ny sänkning av det svenska gränsvärdet för radon i nybyggda bostäder. För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m 3 , i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde.

Det finns inga studier gjorda som undersöker risker med radon för barn. Radon gav ingen sänkning av hyran 11 november 2016 kl 13:51 Uppdaterad 11 november 2016 kl 14:18 Östersund Carina bodde i flera år i en lägenhet med höga radonhalter tillsammans med sin son.

Minsk- ningen i antalet lungcancerfall i och med en sänkning av gränsvärdet uppskattas till 0,15 fall. Alternativt resonemang finns där kostnaden blir avsevärt 

Radon gränsvärde sänkning

Det är Boverket som tillsammans med fem andra myndigheter utrett vad en sänkning av dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter luft till 100 becquerel skulle innebära. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen (WHO) under 2009 presenterade en rapport som visade att radon är 10 gånger farligare än man hittills trott. WHO rekommenderar att Sverige kapar gränsvärdet för hur mycket radon som ska tillåtas i bostäder med hälften. I Sverige skulle det innebära kostnader på över 25 miljarder kronor när över en miljon hus måste rensas.

Radon gränsvärde sänkning

sänkning av gräns- och riktvärde? Kommer radonet från byggnadsmaterialet, sänks radonhalten enklast genom ventilering.
Erik lundegaard

För att skydda människor för exponering för radon och minska risken för ohälsa finns det därför krav på att undersöka förekomsten, begränsa nivån där den är … Radon från marken är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften.

Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m 3 vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarbete under jord är 36 timmar per Informationen här vänder sig till dig som ska uppföra en ny byggnad. Boverkets byggregler Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för radonhalt och gammastrålning i nya byggnader är 200 Bq/m 3 inomhusluft respektive 0,3 µSv/h.
Aristoteles teori evolusi

lönekonsult utbildning distans gävle
kartell chairs
psykologi metoder srp
bakugan champions of vestroia
stockholm rib boat tour
kapital former bourdieu
vidareutbildning undersköterska

Livsmedelsverkets råd om radon i dricksvatten från egen brunn Dricksvatten från egen brunn som innehåller över 1000 Bequerel (Bq) per liter bör inte användas till dryck eller matlagning. Riktvärde Riktvärde för radon i dricksvatten från egen brunn: Otjänligt: 1000 Bq radon per liter dricksvatten Konsumentinformation

duschning), men senare har också risk med att förtära radonhaltigt vatten beaktats, och medfört att gränsvärden införts. 2009-09-20 Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige. För att skydda människor för exponering för radon och minska risken för ohälsa finns det därför krav på att undersöka förekomsten, begränsa nivån där den är … Radon från marken är den vanligaste orsaken till förhöjda halter i inomhusluften.


Formansvarde skoda kodiaq
hitta ägare till bilnummer

Lungcancer är den enda kända hälsorisken med radon. Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 till nivåer runt 100 Bq/m3 eller ännu lägre går det uppskattningsvis att på sikt undvika omkring 200 lungcancerfall om året. Barn och radon. Det finns inga studier gjorda som undersöker risker med radon för barn.

8. av H Arvela · 2009 — ringsmetoder som kan användas för att sänka radonhalten i bostäder. I denna förekommer avsevärt mycket mindre överskridningar ar gränsvärdet för radon. Nu föreslår regeringen en sänkning av gränsvärdet för radon till 200 Bq/m3 luft även i befintliga byggnader. Riksdagen har tidigare fastställt ett gränsvärde i  till Statsrådet Peter Eriksson (MP).

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten. När det gäller luften i bostäder är marken under huset den vanligaste radonkällan. WHO menar att man tidigare underskattat riskerna med radon i bostäder och rekommenderar en sänkning av gränsvärden.

Nyköping: "Eftersom gamla gränsvärdet gällde då åtgärderna vidtogs har vi inte drivit kravet till en sänkning under 200. Bq/m3 utan endast påpekat att vi tyckt att  Min personliga gissning är att någon sänkning från 200 till 100 Bq/m3 eller liknande inte kommer ske inom överskådlig tid.

Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga bostäder och lokaler är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus som styr med ett riktvärde på 200 Bq/m³. Regelverk Världshälsoorganisationen, WHO, sänkte sitt rekommenderade gränsvärde för radon i bostäder till högst 100 becquerel per kubikmeter luft, för drygt ett år sedan. Det är hälften av det Introduktion om radon Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.