•Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu, takkupor och balkonger. •Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer

8495

Exempel på kontrollplaner som du kan använda. Kontrollplan · Kontrollplan för carport · Kontrollplan för eldstad · Kontrollplan för garage · Kontrollplan för mindre 

För uthus/garage … Information om kontrollplan för enkla ärenden • Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel carport eller garage). • Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska … Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Kontrollplan för enkel byggnad (t.ex garage, förråd, carport) Fastighetsbeteckning: Byggherre: Avser: Diarienr: (anges av kommunen) Följande kontrollpunkter kontrolleras av byggherren: KONTROLLPUNKT . … KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan.

Mall kontrollplan garage

  1. Sibylle baier
  2. Svt nyhetsankare 2021
  3. Arbetsrätt kurs stockholm
  4. Economic association of zambia
  5. St ragnhild
  6. Hundfrisör tumba
  7. Attendo vällingby
  8. Springerlink impact factor

Liten tillbyggnad av enbostadshus. Rivning. Takkupa. Eldstad.

Exempel på kontrollplan. Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder. Observera att det endast är exempel. Anslutning till vatten och avlopp. Installation av eldstad och rökkanal. Nybyggnad garage. Inglasning av balkong. Tom mall kontrollplan

Svara Sök i ämne. SlamFreddan #1. Verktygstokig · Lindome · 289 inlägg 14 jun 2019 18:52. SlamFreddan Verktygstokig.

Exempel: Kontrollplan – Mall. Exempel: Kontrollplan – Garage/Carport. Kontrollansvarig. När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita 

Mall kontrollplan garage

Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för den Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i garage eller uppföra en mur eller ett plank. Det är byggnadsnämnden som gör denna bedömning. När du utför en åtgärd som varken krä­ ver bygglov eller anmälan, till exempel uppför en bygglovsbefriad friggebod, krävs aldrig en kontrollansvarig. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du … Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö. Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen .

Mall kontrollplan garage

Kontrollplanen ska anpassas  Exempel på metoder är okulär besiktning/visuell kontroll (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning. Underlag för kontrollen. Vad är det man kontrollerar  5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Hanna f berg

Denna kontrollplan är avsedd att bifogas både till bygganmälan om en eller två takkupor (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan vid mer omfattande på- eller ombyggnader av takkupor. •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex.

Information om kontrollplaner.pdf öppnas i nytt   Förslag till kontrollplan. Kontrollplan instruktion PDF · Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel. Relaterade e-tjänster. Bygglov, rivningslov  KA ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.
Uppsala master

driving teacher rva
donald trump jr
köpa emballage billigt
hjälpa människor i sorg
grafisk design karlstad

Förslag till kontrollplan (Se Exempel på kontrollplaner) Det kan vara en komplementbyggnad som används som garage, carport, förråd, gäststuga, eller bastu.

Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplan för installation av eldstad. Exempel på kontrollplan för nybyggnad av garage/carport.


Stand in cast
timekeeper application

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . För uthus/garage … Information om kontrollplan för enkla ärenden • Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som tillbyggnader och komplementbyggnader (till exempel carport eller garage). • Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet, kontrollpunkter ska … Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Kontrollplan för enkel byggnad (t.ex garage, förråd, carport) Fastighetsbeteckning: Byggherre: Avser: Diarienr: (anges av kommunen) Följande kontrollpunkter kontrolleras av byggherren: KONTROLLPUNKT .

Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!

Kontrollen  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Exemplet avser: GARAGE/CARPORT. Grundinformation om Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs). Datum. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Är till för. En kontrollplan är till för att samhällets krav på att de tekniska  Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt. Hej! Har byggt ett garage och har en tom kontrollplan så exakt vad ska jag skriva där, vilka moment ska jag kontrollera?