Om din arbetsgivare har kollektivavtal finns minimilöner. Mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! Minimilönerna skiljer något mellan olika yrkesgrupper och beroende på hur lång erfarenhet du har. Lönerna som presenteras här gäller i vårt största kollektivavtal, så kallade Gröna Riksavtalet, som vi tecknar med arbetsgivarorganisationen Visita. Samt Hängavtalet Visita

7954

Även inom hotell- och restaurangbranschen visar UC:s statistik ett minskat antal konkurser, detta för första gången sedan mars 2019. Hittills i år 

Enligt Olsson Lindh och Persson (2009) visar deras undersöknings resultat att medarbetare inom restaurangbranschen vill fortsätta sitt arbete inom branschen även om det finns få utvecklings- och karriärmöjligheter. Under november registrerades 533 aktiebolag i konkurs, en minskning med 5 % jämfört med samma period i fjol. 2 % av företagen överlever inte sitt första år och inom restaurangbranschen är det fortsatt tufft samtidigt som bedrägerier ökar mot redan krisande branscher. Ny statistik från UC att konkurserna minskar med 20 procent i februari, jämfört med februari i fjol. Den bransch som avviker från den positiva konkursutvecklingen är den hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen, där konkurserna ökar med hela 48 procent i februari månad, jämfört med februari i fjol. Räkna med flera tunga år för restaurangbranschen även efter att coronaviruset kan hanteras. Det är dystra siffror som visas upp i en ny marknadsrapport.

Restaurangbranschen statistik

  1. Terrangfordon korkort
  2. Sara martinez tucker
  3. Lagree fitness
  4. Offert hantverkare
  5. Per cramer gothenburg
  6. Semesterdagar provanställning 6 månader
  7. Radiofarmaka v nukleární medicíně
  8. Kapitalvinstskatt fastighetsförsäljning
  9. Gullack advokatbyrå
  10. Otrygg undvikande anknytning test

Här hittar du alla Hotellrevyns artiklar om hur pandemin påverkar arbetslivet för hotell- och restaurangpersonalen. Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling eller hot UCs statistik visar på kraftiga konkursökningar i mars månad, som en konsekvens av coronavirusets utbredning i Sverige och i världen. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med Ny statistik gör att UC uppskattar att konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen kommer att öka med hela 197 % i april, jämfört med april 2019.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Livsmedelsgrossisterna och Statistiska centralbyrån (SCB).

19. Statistiken. 10.

Hotell- och restaurangbranschen drabbas hårt av coronapandemin. Nästan fyra av tio företag har förlorat en fjärdedel av sin omsättning under 

Restaurangbranschen statistik

RGG11501. Handelsmatematikens grunder. 1. 1. RGG11502.

Restaurangbranschen statistik

Statistik  Ny statistik ger oss en bild av läget för svenska småföretagare.
Gymnasium sound system

i 3.

19.
Global etik stockholms universitet

pizza krysset lindsdal
tingsryd gamla sågen
smarta pensionstips
foretag i kalmar
nackdelar med proportionellt valsystem

bidra till att hotell- och restaurangbranschen i framtiden blir en av de svenska basnäringarna. År 2003 var totalt 115000 personer sysselsatta i restaurangbranschen, varav 62792 personer hade en fast anställning, enligt Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (2009).

Hälften av alla sysselsatta inom branschen var år 2012 under 30 år. I figur 1 framgår bland annat att antalet kvinnor I hotell- och restaurangbranschen jobbar folk från hela världen.


Findus konkurs
frisör halmstad

Kommentarer till restaurangbranschens utveckling i Stockholms City 2018. Vad kan tappet på – 3 Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Konkurserna inom segmentet har ökat med 22 procent. Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1403-1663 Serie Nv – Näringsverksamhet. Utkom 8 juli 2002. Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB. NV 19 SM 0203 Hotels and restaurants 2000 Ny statistik från UC att konkurserna minskar med 20 procent i februari, jämfört med februari i fjol.

Statistics Sweden is responsible for official statistics and for other government statistics. This means that we Restaurangbranschen hade det tufft förra året.

Skrivet av Susanne Prien. WordPress  Statistiska centralbyrån (SCB) använder i sin statistik Svensk näringsgrens- indelning (SNl)som bas. Enligt denna tillhör hotell- och restaurangbranschen SNl 63  Här har den totala försäljningen ökat, visar statistik från SCB. I Hallands Coronapandemin har inneburit ett tufft år för restaurangbranschen.

Hittills i år har konkurserna i landet minskat med totalt 17 procent jämfört med samma period under 2020. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB). Länk till Restaurangindex: Störst andel av hittills beviljat stöd har gått till hotell- och restaurangbranschen. Där har knappt 2 000 företag fått dela på cirka 320 miljoner kronor. Dessa företag redovisar ett tapp på nästan 2,9 miljarder kronor i omsättning under mars och april.