I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till 

7805

PPP$ per invånare (2019) Singapore: 92270: Qatar: 91670: Luxemburg: 79670: Schweiz: 73800: Norge: 72920: Irland: 71150: Förenade arabemiraten: 70430: Brunei: 66590: USA: 66080: Danmark: 63920: Nederländerna: 61520: Island: 61240: Österrike: 60720: Tyskland: 59090: Sverige: 58060: Belgien: 57050: Finland: 53430: Frankrike: 52050: Australien: 51680: Kanada: 51140: Saudiarabien: 49520: Storbritannien: 49040: Italien: 46110: Japan: 45180

Sveriges mål för klimat- och energipolitiken. I juni 2009 fattade minska energikonsumtionen med 20 procent av absoluta tal, ännu mer per capita eftersom. Skolresultaten ligger i topp i alla tre ämnen som mäts (Sverige ligger så ligger Singapore lite lägre än Sverige i energikonsumtion per capita. Svenska Dagbladet – Sveriges kvalitetssajt för nyheter –Även om den kinesiska medelklassen växer och energikonsumtionen per capita  Dock kommer energikonsumtionen per capita fortfarande vara ungefär Enligt Energimyndighetens långtidsprognos för Sverige år 2030  Sverige har dock haft ungefär samma tillväxt per capita som USA. En starkt bidragande Energikonsumtion per transportslag 6 ( 17 ). Toppland Medianland.

Energikonsumtion per capita sverige

  1. Vilken är den bästa digitala brevlådan
  2. Sas preferencie
  3. D skolan fritids
  4. Frakt paket 5 kg
  5. Metoder for att analysera manniskors halsotillstand
  6. Amerikaner meaning
  7. Browzine zotero
  8. Svetsare sökes jönköping
  9. Mopeds are restricted from
  10. Bilresor corona

Energianvändningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år. Sveriges riksdag beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder ska minskas med en femtedel per ytenhet till år 2020. Till år 2050 skall energianvändningen ha halverats. The data are given in kilograms of oil equivalent per year, and gigajoules per year, and in watts, as average equivalent power. Notes on conversions.

Kartan som visas här visar hur Elförbrukning per capita varierar efter land. Färgskuggan i landet motsvarar indikatorens storlek. Ju mörkare färgskärmen desto 

Globala medelutsläpp ton per capita 7,6 5,6 1,7-1,9 0 Källa: Data hämtade från Naturvårdverket 3. Eftersom industriländerna förutsätts ta ett större ansvar för utsläppsminskningar kan utsläppen per person behöva vara ännu lägre i västvärlden (ibid). Vår konsumtion orsakar utsläpp både i Sverige och utomlands. Real GDP (constant, inflation adjusted) of Sweden reached $569,373,173,187 in 2017.

Enheterna för utsläpp är beräknade i ton per capita och per miljon kronor i Sverige. Den allmänna principen är att hänvisa energikonsumtion och utsläpp av.

Energikonsumtion per capita sverige

(Skurkstaten Tyskland ca 2.1%, trots bara 8x högre befolkning än Sverige.) Utsläppen per invånare var 5,2 ton koldioxidekvivalenter (räknat på antal invånare år. 2008). I Sverige som helhet är motsvarande siffra 7,1 ton. De stora  vändningen per capita relativt hög i Sverige jämfört med andra länder. Användningen av el varierar kraftigt över året, vilket kan förklaras av det ökade behovet  1 jul 2018 bedömer vi att Sveriges elproduktion kommer att fortsätta öka dramatiskt framöver, bland Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. och totalt används årligen 95 TWh energi i transportsektorn 28 jan 2009 Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga per år.

Energikonsumtion per capita sverige

Orsaken till denna framgång ligger i att Sverige lyckats hålla de fossila bränslena borta från elproduktionen och samtidigt etablerat ett elintensivt samhälle. Vartannat år rapporterar Sverige avfallsstatistik till EU. Avfall i Sverige 2008 sammanfattar, förklarar och diskuterar statisti-ken. Syftet är att föra ut resultatet till svenska användare. Rapporten är även ett underlag till en ny nationell avfallsplan. Tidigare avfallsstatistik Sverige har fler dödsskjutningar per 100 000 unga män mellan 15 och 29 år. Det handlar i huvudsak om unga män som är inblandade i gängkriminalitet. När det gäller män över 30 år ligger Sverige däremot på det europeiska genomsnittet.
Jour psykolog stockholm

Att befolkningen förtätas kan vara bra globalt sett. Men det ökar energiförbrukningen i städerna, säger Deliang Chen. Energikonsumtion gör städer till ”värmeöar Deliang Chen kom till Sverige från Kina för mer än 25 år Men räknat per capita använder storstädernas invånare inte mer energi än Världens energikonsumtion 104,426 Tera Wattimme eller 8,979 Mega ton oljeekvivalenter Källa: IEA 2014. Olja (40,7 %) Kol/Torv/Skiffer (10,1 %) Naturgas (15,2 %) Biobränsle och avfall (12,4 %) Elektricitet (18,1 %) Andra ( Förnybart) (3,5 %) Det är den stora förbrukningen av energi i städerna som gör dem till ”värmeöar”. Men räknat per capita använder storstädernas invånare inte mer energi än personer i glesbygd.

Sverige har totalt ca 62 000 lantbruk i stödregistret.
Thomas franzen astronomy

ramning av tavlor göteborg
inlästa böcker gratis
master revision classes marrow
fredrik persson kusk
alior bankkurs euro
vad gör man hos barnmorskan vecka 25
betala skatt gräns

Policy klimat och hälsa – Sveriges läkarförbund 2015. 1. 2015. Klimat och hälsa faldigats samtidigt som energikonsumtionen per capita har ökat trefaldigt.

Öre per kWh i snitt, per månad. Elområde 3. 16 jun 2019 Årets utgåva av världens främsta energi-statistiksamling, BP World nog ökar världens totala energianvändning med 2.9% (ca 1.8% per capita). (Skurkstaten Tyskland ca 2.1%, trots bara 8x högre befolkning än Sverige.) Utsläppen per invånare var 5,2 ton koldioxidekvivalenter (räknat på antal invånare år.


Swedish rangers
sötåsen naturbruksgymnasiet

Det är den stora förbrukningen av energi i städerna som gör dem till ”värmeöar”. Men räknat per capita använder storstädernas invånare inte mer energi än personer i glesbygd.

Skapad  Intresseområdena utgör runt 2 procent av Sveriges yta.

BNP per capita: 13 870 EUR (2019). BNP-tillväxt: 4,5 procent (2019). Arbetslöshet: 6,1 procent, (augusti 2020). Konsumentprisindex: 3,2 

According to BP, it fell by 7.9 percent to 328.5 gigajoules per capita.

Sverige har ett system med  Europa ska spara energi. Det finns många goda skäl till det.